NIEUWS

CJIB-ellende

Als er iets is, dat je moet proberen te voorkomen, dan is het wel problemen met het CJIB. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau int boetes namens justitie, maar ook bij wanbetaling premie zorgverzekering, bestuurlijke boetes, dwangsommen e.d. Als je het niet eens bent met een verkeersboete, dan kun je daarvan in beroep gaan, maar doe dit wel tijdig.

Lees meer

Arbeidsrecht

Je mag blij zijn als je tegenwoordig werk hebt”. Een uitspraak die je steeds vaker hoort. In de meeste gevallen klopt dat ook. Maar soms zijn er wel eens problemen op de werkvloer. Je hebt je ziek gemeld, maar de werkgever betaalt het loon niet (meer) door.

Lees meer

Stel uw vraag

Verkeersovertredingen en schade

Normaal gesproken mag je er vanuit gaan dat als iemand anders een verkeersovertreding maakt, waardoor je schade lijdt, de verzekeringsmaatschappij
van die ander de schade vergoedt. De praktijk leert dat dat nog wel eens anders kan lopen.

Lees meer