Verkeersovertredingen en schade

Verkeersovertredingen en schade

Normaal gesproken mag je er vanuit gaan dat als iemand anders een verkeersovertreding maakt, waardoor je schade lijdt, de verzekeringsmaatschappij
van die ander de schade vergoedt. De praktijk leert dat dat nog wel eens anders kan lopen. Zo ook in het geval van de heer De Vries. Rijdende over de Singel, werd hij plotseling van achteren aangereden. Regel is dat men afstand moet houden en als die niet voldoende is en er toch een aanrijding ontstaat, dan is degene die achterop rijdt, aansprakelijk voor de schade. In deze zaak werd echter gesteld, dat de heer De Vries plotseling van rijbaan zou zijn veranderd, waardoor degene die achter hem reed niet meer kon stoppen. De Vries had zijn rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld. Er bleken verschillende getuigen te zijn die de verklaring van de chauffeur van de achterop rijdende auto bevestigden. Einde verhaal. De rechtsbijstandsverzekering sloot het dossier. De Vries heeft de zaak aan ons kantoor voorgelegd. Er zaten in de getuigenverklaringen toch de nodige hiaten en besloten is om de zaak aan de rechtbank voor te leggen in het kader van een voorlopig getuigenverhoor. Onder ede kwamen de getuigen tot een heel andere verklaring en uiteindelijk bleek, dat de chauffeur van de achterop rijdende auto niet had opgelet en onvoldoende afstand had gehouden. De schade is uiteindelijk betaald. Als de heer De Vries zich bij het advies van zijn rechtsbijstandsverzekering had neergelegd, dan was hij met zijn schade blijven zitten. Verstandig is om de zaak door een deskundig advocaat te laten beoordelen, ook indien de rechtsbijstandsverzekeraar, om welke reden dan ook, de zaak niet wil doorzetten.