Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over MHA Advocaten, over juridische onderwerpen en andere onderwerpen. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig advies in een concrete situatie. Voor professionele juridische bijstand kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. MHA Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. MHA Advocaten acht zich niet aansprakelijk  voor de inhoud, het functioneren en de kwaliteit