Vreemdelingenrecht advocaat

Een vreemdelingenrecht advocaat inschakelen? Het vreemdelingenrecht is te onderscheiden in twee rechtsgebieden: het asiel- en vluchtelingenrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Het asiel- en vluchtelingenrecht ziet op personen die uit hun land van herkomst zijn gevlucht en bescherming nodig hebben. Het reguliere vreemdelingenrecht ziet op alle verblijfsaanspraken die geen betrekking hebben op het asiel- en vluchtelingenrecht. De immigratie advocaten werkzaam bij MHA-Advocaten zijn gespecialiseerd in zowel het asiel- en vluchtelingenrecht als in het reguliere vreemdelingenrecht.

Vreemdelingenrecht advocaat inschakelen

Heeft u uw land verlaten, omdat uw leven of veiligheid in dat land gevaar loopt? In dat geval kunt u in Nederland in aanmerking komen voor een asielvergunning. U dient daarvoor een asielaanvraag in te dienen bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Na het indienen van uw asielaanvraag krijgt u vanuit de staat een advocaat voor uw verblijfsvergunning toegewezen die gespecialiseerd is in het asielrecht. U kunt ook zelf een vreemdelingenrecht advocaat inschakelen. De advocaten van MHA-Advocaten kunnen rechtsbijstand verlenen aan asielzoekers in alle stadia van de asielprocedure.

Het reguliere vreemdelingenrecht

Alle verblijfsrechtelijke procedures die geen betrekking hebben op het asiel- en vluchtelingenrecht worden geschaard onder het reguliere vreemdelingenrecht. U kunt bijvoorbeeld bij onze vreemdelingenrecht advocaat terecht voor:

Verblijfsvergunning familie & partner

 • U een verblijfsvergunning voor uw partner uit huwelijk wilt aanvragen;
 • U een verblijfsvergunning voor uw niet-geregistreerde partner wilt aanvragen;
 • U een verblijfsvergunning minderjarig kind wilt aanvragen;
 • U een verblijfsvergunning in Nederland geboren kind wilt aanvragen;
 • U een verblijf bij een Nederlands kind wilt aanvragen (Chavez);
 • U een aanvraag als EU-onderdaan of partner/gezinslid van een EU-onderdaan wilt aanvragen.

Verblijfsvergunning werken

 • U als bedrijf, school of organisatie erkenning als referent wilt aanvragen (bijvoorbeeld Aziatisch Horecaconvenant);
 • U een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen;
 • U als kennismigrant wilt werken in Nederland;
 • U in Nederland wilt wonen en werken als onderzoeker;
 • U een aanvraag als Turkse werknemer of zelfstandige (Turks associatierecht) wilt aanvragen.

Verblijfsvergunning studie

 • U als bedrijf, school of organisatie erkenning als referent wilt aanvragen;
 • U een verblijfsvergunning studie hbo of universiteit wilt aanvragen;
 • U een verblijfsvergunning studie aan middelbare school of mbo wilt aanvragen;
 • U in Nederland werk wilt zoeken na uw afstuderen, promotie of wetenschappelijk onderzoek.

Au-pair

 • U in Nederland wilt wonen als au-pair.

Het EU-recht

 • U in Nederland wilt wonen en de nationaliteit van een EU/EER land of Zwitserland heeft;
 • U in Nederland wilt wonen bij uw partner of familielid. Uw partner of familielid heeft de nationaliteit van een EU/EER land of Zwitserlands;
 • U een verblijfsdocument duurzaam verblijf wilt aanvragen, omdat u langere tijd in Nederland woont. U bent burger van een EU-EER land of Zwitserland, of u bent u een familielid.
 • U in Nederland bent en gebruik heeft gemaakt van het vrije verkeer van personen binnen de EU.
 • U wilt een beroep doen op het EU-recht.

Andere verblijfsvergunningen

 • U in Nederland een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene wilt aanvragen;
 • U in Nederland een verblijfsvergunning wilt indienen op humanitaire gronden.

Wij bieden juridische bijstand bij het aanvragen van bovenstaande verblijfsvergunningen of verlenging daarvan en voeren procedures tegen eventuele afwijzingen van de IND.

Verder kunnen wij u helpen indien:

 • U in Nederland een naturalisatieverzoek wilt indienen.
 • U een visum kort verblijf (bijvoorbeeld voor een familiebezoek) wilt aanvragen.

Neem contact op met een vreemdelingenrecht advocaat

Heeft u vragen over een afgewezen verblijfsvergunning, een verblijfsvergunning na het verbreken van de relatie, een voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning, de mogelijkheden voor het verkrijgen van Nederlanderschap, een afgewezen naturalisatieverzoek of een afgewezen visumaanvraag? Vraag om advies bij een advocaat met specialisatie verblijfsvergunning. Indien wenselijk kunt u geheel vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek bij onze vreemdelingenrecht advocaat aanvragen. De advocaten bij MHA-Advocaten spreken onder andere Engels, Frans en Turks en helpen u graag met het aantekenen van bezwaar.

MHA-Advocaten is ook werkzaam als strafrecht advocaat in de regio Arnhem, ook in Wageningen zijn we actief als advocaat.

Wat is een verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning is een bewijs van dat iemand rechtmatig in een land verblijft om te wonen of werken. Deze persoon is geen staatsburger van dit land.

Hoe krijgt u een verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning kunt u aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Om een verblijfsvergunning te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook heeft u vaak een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Wanneer heeft u een verblijfsvergunning nodig?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen (3 maanden) in Nederland verblijft. Wanneer u korter dan 90 dagen in Nederland verblijft, heeft u een visum nodig.

Is een verblijfsvergunning een geldig identiteitsbewijs?

Ja, u kunt u geldig identificeren met een verblijfsvergunning.

foto

Stel uw vraag