CJIB-ellende

CJIB-ellende

Als er iets is, dat je moet proberen te voorkomen, dan is het wel problemen met het CJIB. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau int boetes namens justitie, maar ook bij wanbetaling premie zorgverzekering, bestuurlijke boetes, dwangsommen e.d. Als je het niet eens bent met een verkeersboete, dan kun je daarvan in beroep gaan, maar doe dit wel tijdig. Als je beroep instelt buiten de termijn, is de boete definitief. Ook als je niet reageert op brieven van het CJIB, dan loopt de boete snel op. Communicatie met het CJIB is praktisch onmogelijk en als je na heel lang bellen uiteindelijk iemand aan de lijn krijgt, krijg je vaak te horen dat een betalingsregeling niet mogelijk is en dat de boete direct moet worden betaald. Doe je dat niet, dan zal het CJIB de kantonrechter verzoeken om je in gijzeling te mogen nemen. Het is niet zo, zoals veel mensen denken, dat de boete daarmee verdwijnt. Als er een brief voor zo’n gijzelingszitting komt, ga dan in ieder geval naar de kantonrechter toe. Vaak is het nog wel mogelijk om uitstel te krijgen. Zorg er voor, dat als je een auto verkoopt, er een vrijwaringsbewijs is. Ook als de politie de auto in beslag heeft genomen loopt de belastingverplichting om de auto APK te keuren en te verzekeren gewoon door. Geef dan direct door aan het RDW dat het kenteken moet worden geschorst. Zorg ervoor dat, als je geen verweer hebt, de boete direct wordt betaald. De verhogingen zijn enorm en je komt er niet vanaf.

MHA Advocaten Arnhem
Huissensestraat 55
6833 HM Arnhem
Tel: 026 - 322 91 47
Fax: 026 - 322 68 99
reactie@mha-advocaten.nl
www.mha-advocaten.nl