Gratis advocaat bij beëindigingen gezag door de Raad voor de Kinderbescherming

Gratis advocaat bij beëindigingen gezag door de Raad voor de Kinderbescherming

Pilot van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024

Als de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de rechter adviseert het ouderlijk gezag van een of beide ouders te beëindigen, dan kunnen zij in het kader van een pilot gratis rechtsbijstand krijgen tijdens de rechtszaak.

Gratis rechtsbijstand in pilot

De rechtbank kan hiervoor een advocaat toewijzen. U kunt echter ook zelf een advocaat kiezen. Mr. Cindy Willemsen en mr. Orhan Huy zijn gespecialiseerd in dit soort zaken en zijn in heel Nederland werkzaam (overleg kan o.a. telefonisch en via videoverbinding plaatsvinden). U kunt hen bovendien al benaderen voor advies en bijstand voordat het verzoek door de RvdK bij de rechtbank wordt ingediend. Wij regelen met de rechtbank dat wij vervolgens worden toegewezen als uw voorkeursadvocaat als de RvdK een verzoek bij de rechtbank heeft ingediend.

Deskundige bijstand bij verlenging uithuisplaatsing

Het is ook verstandig om bijstand te vragen bij bijvoorbeeld een verlenging van de uithuisplaatsing, nog voordat het gezag gaat spelen. Ook daarin zijn onze advocaten gespecialiseerd. Het is belangrijk dat ook uw mening en standpunten door de rechter worden meegewogen en daarmee kunnen wij u helpen! Het zijn ingrijpende beslissingen en het is belangrijk dat u hierbij goed wordt geadviseerd.

Ruim duizend kinderen krijgen jaarlijks te maken met een gezagsbeëindigende maatregel. De rechter beëindigt dan na onderzoek door de RvdK het ouderlijk gezag en draagt daarop de voogdij over aan een jeugdzorginstelling of een pleegouder. Het kind krijgt een voogd en blijft in een pleeggezin of in een tehuis. Ouders kunnen dan geen beslissingen meer nemen over hun kind(eren). Ouders en kinderen houden wel recht op contact en ook hebben ouders recht op informatie.

Let op: Niet van toepassing op procedures tussen ouders onderling

De regeling van een gratis advocaat geldt overigens niet voor procedures tussen ouders onderling, bijvoorbeeld het verzoek om eenhoofdig gezag door een van de ouders. Mogelijk komt u dan wel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking waardoor de kosten laag zijn en mogelijk door de gemeente vergoed worden. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen, dan werkt ons kantoor bij bepaalde type zaken ook met een vaste prijs voor de advocaatkosten.

Leave your comment