Nieuw: gratis adviesgesprek bij een OM-strafbeschikking

Vanaf 1 april 2021 kunt u kosteloos een adviesgesprek bij een advocaat krijgen als u wordt uitgenodigd bij het Openbaar Ministerie (OM) voor het opleggen van een strafbeschikking bij misdrijven. Dit geldt voor iedereen, ongeacht uw inkomen. Het is een volledig gratis adviesgesprek.

In de uitnodigingen die het OM voor deze zaken verstuurt, staat deze mogelijkheid ook vermeld. U kunt voor dit gratis gesprek terecht bij MHA Advocaten. Wij zijn ervaren en deskundig op het gebied van het strafrecht. Wij denken met u mee, informeren en adviseren u. Wij leggen u bijvoorbeeld uit wat u kunt verwachten van het gesprek bij de Officier van Justitie en wat het strafvoorstel zou kunnen zijn. Neemt u dan ook gerust contact met ons op voor het plannen van een afspraak. Het verzoek is dat u naar de afspraak in ieder geval de uitnodigingsbrief van het OM meeneemt en uw legitimatiebewijs.

Wij kunnen u in dit gratis gesprek overigens beperkt adviseren, omdat wij het dossier nog niet tot onze beschikking hebben. In overleg kunnen wij u natuurlijk ook verder bijstaan, het dossier voor u opvragen en met u bespreken en samen met u naar het verhoor bij het OM gaan. Deze werkzaamheden vallen buiten het gratis adviesgesprek. Mogelijk kunnen wij voor u gefinancierde rechtsbijstand aanvragen waardoor de kosten laag zijn.

 

Het accepteren van een strafbeschikking leidt tot een aantekening op uw strafblad. Daarnaast komt het regelmatig voor dat het dossier onvoldoende is voor het opleggen van een straf of dat er mogelijkheden zijn om een lagere straf te bewerkstelligen dan de Officier van Justitie in eerste instantie zou willen opleggen. Ons advies is dan ook om altijd een advocaat te raadplegen.

Informatie Strafbeschikking

In sommige zaken wordt iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit niet gedagvaard, maar wordt een strafbeschikking uitgereikt. Een strafbeschikking is een voorstel van de officier van justitie om uw strafzaak af te doen en u te bewegen tot het bekennen van schuld buiten de rechter om.

Als u instemt met de strafbeschikking dan levert dit een aantekening op uw Justitiële Documentatie (het “strafblad”).  Ga dus nooit akkoord met een strafbeschikking als u het niet eens bent met de (hoogte van de) straf of als u niet schuldig bent aan een strafbaar feit.

Een advocaat kan voor u verzet instellen tegen een strafbeschikking

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen, heeft u slechts 14 dagen de tijd om in verzet te gaan. Eén van onze advocaten kan dit voor u doen. Als u in verzet wil gaan, moet u de boete niet betalen. Doet u dat wel dan bent u niet langer ontvankelijk in uw verzet. Ongeacht welke argumenten u heeft, wordt er in dat geval niet meer inhoudelijk gekeken naar de bezwaren die u heeft.

Onze advocaten kunnen onder meer:

  • Uw zaak bespreken en uw vragen beantwoorden;
  • Het dossier voor u opvragen;
  • Beoordelen of het dossier voldoende bewijs bevat;
  • U informeren over de straf die mogelijk wordt opgelegd volgens de richtlijnen die daarvoor bestaan;
  • Adviseren of het verstandig is om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking en verzet voor u instellen tegen een strafbeschikking;
  • U bijstaan bij de zitting bij het OM en bij een eventuele rechtszaak voor de rechter.
  • Uitzoeken of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand op toevoeging waardoor de kosten laag zijn.

Leave your comment