Verzekeringsrecht

Verzekeringsmaatschappijen zijn nauwgezet als het gaat om het innen van de premie, maar als het op uitbetalen aankomt, is men soms wat minder ruimhartig. Dan blijken er toch weer wat kleine lettertjes waar gemakkelijk over heen gelezen is of die men helemaal niet heeft gezien, omdat een tussenpersoon in feite alles heeft geregeld en er alleen maar snel een handtekening is gezet.

Regelmatig beroepen verzekeringsmaatschappijen zich er op, dat bij het aangaan van de verzekering onjuiste informatie is verstrekt, zoals het niet melden van eerdere claims, een strafblad of royement bij een andere maatschappij. In dat soort gevallen is men al snel geneigd om geen schadevergoeding uit te keren. Dat is beslist niet altijd terecht.

Aan de hand van de laatste rechtspraak kan de advocaat nagaan of er niet toch een schade-uitkering zal moeten plaatsvinden. Bedenk ook dat er vaak meer onder de dekking van de verzekering valt, dan je in eerste instantie zou aannemen en dat de tussenpersoon ook de nodige informatieplicht heeft. Aan de andere kant moet u zich ook realiseren dat iedereen wel een WA-verzekering moet hebben, omdat de risico's niet zijn te overzien en de kosten vaak gering zijn.

Stel uw vraag