Schuldsanering

Als u wilt worden toegelaten tot de W(et) S(chuldsanering) N(atuurlijke) P(ersonen) moet u eerst het traject van de schuldsanering afleggen. Het B(udget) A(dvies) C(entrum) of een soortgelijke instantie zal proberen om een regeling te treffen met de verschillende schuldeisers om zo binnen een aantal jaren (meestal drie) van de schulden af te zijn. Werken schuldeisers niet mee, dan kan deze instantie een verzoek bij de rechtbank voor u indienen om toegelaten te worden tot de WSNP. De rechtbank zal u daarover horen en beslissen of u daarvoor in aanmerking kunt komen.
Wordt u toegelaten dan kunt u met drie jaar een schone lei verkrijgen en van de schulden af zijn.

Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking en er zijn nogal wat verplichtingen, zoals het voortdurend informeren van de bewindvoerder en het solliciteren naar werk als u dat nog niet heeft.

Als u niet wordt toegelaten tot deze regeling dan kunt u daartegen in beroep gaan bij het Gerechtshof. Bij het verhoor door de rechter-commissaris van de rechtbank krijgt u te horen, wanneer u de beslissing kunt vernemen. U moet dan zelf bellen met de rechtbank en als de beslissing negatief is, direct contact opnemen met een advocaat. De beroepstermijn is maar acht dagen en loopt vanaf de dag dat de beslissing is genomen, dus niet wanneer u hem thuis heeft ontvangen. De advocaat kan al direct de stukken opvragen en met u bespreken.

Als u wel bent toegelaten en u heeft te horen gekregen dat de WSNP tussentijds zal worden beëindigd en u heeft een oproep ontvangen om daarover bij de rechter-commissaris van de rechtbank te komen praten, kunt u ook daarvoor hulp krijgen van een advocaat. Dat geldt ook voor de procedure, die mogelijk daarop volgt bij het Gerechtshof. Wacht dus niet te lang met het inschakelen van de advocaat. U komt voor dit soort zaken in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Stel uw vraag