Letselschade

Letselschade kunt u oplopen als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval, een ongeval op het werk, maar ook bij medisch foutief handelen.

Bij een verkeersongeval is de zaak vaak het meest duidelijk. Op grond van de Wegenverkeerswet kan worden bepaald of er door een verkeersdeelnemer een fout is gemaakt (bijvoorbeeld geen voorrang verleend) en als degene, die daardoor is aangereden schade lijdt, is de aansprakelijkheid vaak snel vast te stellen.

Ook kan het zijn, dat u gevallen bent, omdat er sprake is van achterstallig onderhoud door de wegbeheerder (vaak de gemeente).

Bij een bedrijfsongeval wordt het al wat moeilijker, omdat het wel duidelijk moet zijn, dat de werkgever een verwijt te maken valt. Had hij bijvoorbeeld de valpartij kunnen voorkomen door het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen of goede instructie?

Het meest ingewikkeld zijn de medische missers. Met de arts wordt namelijk geen resultaatsverbintenis afgesloten, maar de arts heeft een inspanningsverplichting. Men mag verwachten, dat de arts handelt conform de geldende richtlijnen en protocollen. Hij dient te handelen als een bekwaam arts, maar hij kan geen garantie geven, dat een operatie ook altijd slaagt. Complicaties, die kunnen optreden, worden niet beschouwd als medisch foutief handelen.

Letselschade is een complexe materie. Niet alleen voor wat betreft de aansprakelijkheid, maar ook met betrekking tot de omvang van de schade. Om die vast te stellen, wordt samengewerkt met vaste medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en rekenbureau's.
Alleen met deskundige hulp bent u een waardige tegenpartij van de verzekeraar van degene, die de schade heeft veroorzaakt en krijgt u waar u recht op heeft. Is de aansprakelijkheid erkend, dan zijn uiteraard ook de advocaatkosten voor rekening van de tegenpartij.

Stel uw vraag