Mr. J.J.A.P. (JOOST) VAN BREUKELEN

ADVOCAAT

Neem direct contact op met Joost

Mr. Van Breukelen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende
rechtsgebieden geregistreerd:
• Strafrecht
• Algemene praktijk: strafrecht en bestuursrecht

Deze registratie maakt verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Joost van Breukelen is vanaf 2020 het team van MHA Advocaten komen versterken. Hij is vanaf 2004
werkzaam als gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Van 2007 tot 2020 heeft hij zijn eigen kantoor gehad in
Rotterdam.

De eerste jaren na zijn beëdiging als advocaat heeft hij zich vrijwel uitsluitend bezig gehouden met strafrecht
en alles wat daarmee samenhangt. Na enige tijd heeft hij zich gespecialiseerd in hennepzaken. Cliënten die
hiermee te maken hebben, lopen ook vaak tegen bestuursrechtelijke en civielrechtelijke problemen aan.
Denk aan geschillen met de gemeente, de energieleverancier, de belastingdienst en de bank. Dit heeft er toe geleid dat er in de loop van de jaren ook een bestuursrechtelijke praktijk is opgebouwd.

Kenmerkend voor mr. Van Breukelen is zijn Rotterdamse manier van werken: informeel, direct en
doelgericht. Voor u betekent dat optimale juridische bijstand en een hoge mate van betrokkenheid bij uw
zaak.

Stel uw vraag